ประกาศผู้ได้รับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขอเชิญชวนเข้าร่วม "งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเทศน์มหาชาติ" 
 ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย"
 ขอเชิญ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี"
เชิญร่วมงาน "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง"
เชิญร่วมงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

 

 

ปฏิทิน

เอกสารเผยแพร่ :

                               คู่มือมายาทไทย งามอย่างไทย   >>> Cilck <<<

                               คู่มือเทศน์มหาชาติ   >>> Cilck <<<

                               คู่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชา >>> Cilck <<<

                               คู่มือการจัดงานทำบุญ  >>> Cilck <<<

                               คู่มือการแต่งกาย 4 ภาค  >>> Cilck <<<

                               คู่มือศาสนพิธี  >>> Cilck <<<

 

Joomla Extensions