66.07.27 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3)
66.07.27 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2)
66.07.13 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1)
 66.01.19 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 4)
 65.22.15 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3)
 65.12.15 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2)
65.12.08 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1)
65.09.15 พิธีเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม"
 65.08.10 บรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
                    แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
65.08.05 ถนนวัฒนธรรม
65.08.03 เทศน์มหาชาติ
 64.12.17 พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
64.12.14 พิธีเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม"
64.07.23 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
64.07.22 ประชุมคณะกรรมการบริหารจำสำนัก
64.05.13 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
64.04.09 สงกรานต์
64.04.05 ประชุมเตรียมงานสงกรานต์
2564.03.29 อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรม 
 2563.12.9,16 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี ครั้งที่ 5
63.11.29 โครงการอบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย
2563.11.25 เทศน์มหาชาติ 
2563.11.17 พิธีถวายผ้ากฐิน
 2563.09.28 พิธีเชิดชูเกียรติบุคคลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 26
2563.09.09 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี 
2563.08.10 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2563.02.14 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ณ โรงเรียนเสนานิคม
2563.01.20 - 02.07 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี อบรม Youtuber
2563.02.20 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ปิดการอบรม Youtube
2563.03.05 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 3
2563.02.20 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2
2563.02.06 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 
2562.12.11 มารยาทไทย งามอย่างไทย
2562.11.21 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 8
2562.11.14 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 7
2562.11.11 จันทรเกษมสืบสาน เทศกาลลอยกระทง
 2562.11.07 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 6
2562.10.31 เทศน์มหาชาติ
2562.10.31 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 5
2562.10.17-18 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี ครั้งที่ 3
2562.10.24 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 4
2562.10.22-23 กฐินพระราชทาน