ประกาศผลการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

27-04-66 ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ)

17-02-66 ความเชื่อกับศิลปะงานปั้น โดยอาจารย์ฐานิตพัฒน์  สงเคราะห์

02-02-66 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 6
26-01-66 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 5
19-01-66 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 4
22-12-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 3
15-12-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
  08-12-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

08-03-65 เสวนาวิชาการ "มาตรฐานท่าบุคคลปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี"

07-03-65 รองศาสตราจารย์อรรวรรณ  บรรจงศิลป์ วิทยากรบรรยายเรื่อง

               "การบรรเลงขิม"

07-03-65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว วิทยากรบรรยายเรื่อง

               "บทบาทสตรีกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"

03-3-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณออนไลน์ ครั้งที่ 3

24-2-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณออนไลน์ ครั้งที่ 2

23-2-65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ วิทยากรบรรยายเรื่อง

             "การแกะสลักผักผลไม้"

 

23-2-65 นายอนุกูล ใบไกล วิทยากรบรรยายเรื่อง

            "เส้นทางสู่ศิลปินแห่งชาติกับบทบาทสืบสานความเป็นไทย"

  รับชมย้อนหลัง