ประกาศผู้ได้รับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขอเชิญชวนเข้าร่วม "งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเทศน์มหาชาติ" 
 ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย"
 ขอเชิญ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี"
เชิญร่วมงาน "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง"
เชิญร่วมงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

 

 

ปฏิทิน

             สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕

ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

      ดาวโหลดเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร

 

Joomla Extensions