คู่มือการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม
  892/2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคคล ประจำปี 2561
  459/2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถนนวัฒนธรรม
  274/2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561
  692/2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
  1355/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2560
  1250/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Joomla Extensions