เนื้อหา  :  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง"

วันที่     :  22 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ :  ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

Joomla Extensions